Notaris Herwig, notariskantoor te Vlissingen, voor Zeeland en daarbuiten

De hypotheekakte

Wie geld leent voor de aankoop van een huis, verleent hypotheek. Dat betekent dat het huis onderpand wordt om de financier de zekerheid te geven dat hij het door hem geleende geld weer terug krijgt. De wet geeft hem het recht bij openbare verkoop van het huis (als de eigenaar in gebreke blijft met aflossing van de hypotheek) zijn vordering bij voorrang te verhalen op de opbrengst, dus vóór de andere schuldeisers. Dit recht van hypotheek wordt verleend door de eigenaar. Zodra het recht van hypotheek aan de financier is verleend, wordt deze hypotheekhouder. Het huis waarop de hypotheek rust is het onderpand.

Terug

Testamentscan

Erfrecht

Testament updaten