Notaris Herwig, notariskantoor te Vlissingen, voor Zeeland en daarbuiten

Identificatie- en meldingsplicht van notarissen

Per 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) ontstaan door samenvoeging van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) en de Wet identificatie bij dienstverlening (WID). Sedert 1 maart 2003 valt onder andere de notaris ook onder de wettelijke verplichtingen voortvloeiende uit laatstbedoelde wetten.

Identificatieplicht

Voor vrijwel ons gehele werkgebied geldt een strenge identificatieplicht.

Wij vragen u dan ook altijd een origineel en geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar ons kantoor, ongeacht of u reeds bij ons bekend bent.
 

Nederlandse nationaliteit.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en bent u woonachtig in Nederland dan kunt u zich identificeren aan de hand van een geldig nationaal paspoort, uw identiteitskaart of uw rijbewijs (mits het rijbewijs is voorzien van een foto).

Heeft u de Nederlandse nationaliteit maar bent u niet woonachtig in Nederland dan kunt u zich identificeren aan de hand van een geldig nationaal paspoort of uw identiteitskaart.

Nederlandse nationaliteit en een andere nationaliteit.

Heeft u naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit, dan moet u zich identificeren met uw Nederlandse identiteitsbewijs.

Nationaliteit van een EU/EER land.

Heeft u de nationaliteit van een land van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) en woont u permanent in Nederland, dan kunt u zich identiticeren met uw geldige buitenlandse paspoort of een ander geldig buitenlands reisdocument.

Nationaliteit van een niet-EU/EER land.

Heeft u de nationaliteit van een land buiten de EU of de EER en woont u permanent in Nederland, dan kunt u zich identificeren met een geldig Nederlands vreemdelingendocument (verblijfsdocument).

Lees verder...

Energielabel

Handtekening