Notaris Herwig, notariskantoor te Vlissingen, voor Zeeland en daarbuiten

Werkzaamheden akte van levering

Voor het opmaken van een akte van levering (ook nog wel transportakte genoemd) moet de notaris een uitgebreid onderzoek doen naar de bevoegdheid van de verkoper om het pand te verkopen en naar de eventueel aan het hebben van het pand verbonden verplichtingen. Tevens ziet de notaris erop toe dat zowel de verkoper als de koper voldoet aan de in de koopovereenkomst op zich genomen verplichtingen die samenhangen met de levering. Zo zal de notaris erop toezien dat de verkoper de woning volgens afspraak levert en dat de koper de koopprijs tijdig bij hem stort.

Onze werkzaamheden zullen in dat kader in ieder geval omvatten:

Lees verder...

Werkzaamheden hypotheekakte

Voor de aankoop van een woning of voor het verkrijgen van extra financiële ruimte voor andere redenen wordt vaak gebruik gemaakt van een lening door middel van het vestigen van een hypotheek op de eigen woning.
Het recht van hypotheek moet bij notariële akte worden gevestigd.
Normaal gesproken is de eigenaar geldlener en hypotheekgever. De financier wordt geldgever en hypo­theeknemer of hypotheekhouder genoemd.
Tot zekerheid voor de terugbetaling van het geleende bedrag, de rente en de kosten van het incasseren van de schuld geeft de eigenaar zijn woning in onderpand aan de financier (hij verleent daarop het recht van hypotheek). Als de eigenaar niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet kan de financier als hypotheekhouder de woning publiek verkopen om uit de opbrengst te verhalen wat hij van de eigenaar te vorderen heeft.

Onze werkzaamheden zullen in dat kader in ieder geval omvatten:

Lees verder...