Notaris Herwig, notariskantoor te Vlissingen, voor Zeeland en daarbuiten

Niet gebruikelijke werkzaamheden akte van levering

Onder niet gebruikelijke werkzaamheden voor het opmaken van een leveringsakte verstaan wij in ieder geval:

Lees verder...

Niet gebruikelijke werkzaamheden hypotheekakte


Onder niet gebruikelijke werkzaamheden voor het opmaken van een hypotheekakte verstaan wij in ieder geval:

Lees verder...