Notaris Herwig, notariskantoor te Vlissingen, voor Zeeland en daarbuiten

Tarieven en aanvraag informatie
Wij streven ernaar een goed product te leveren voor een reële prijs. Met de vaststelling van ons tarief houden wij rekening met de complexiteit van de zaak, het financiële belang, de te verwachten of benodigde tijdsbesteding. 

In zijn algemeenheid is het altijd aan te bevelen vooraf een duidelijke (liefst schriftelijke) opgave van de te verwachten kosten te vragen. Wij verschaffen u deze graag. 

Tot 1999 waren de tarieven landelijk voor alle notarissen gelijk vastgesteld. Na een geleide overgangsperiode zijn de tarieven met ingang van 1 juli 2003 vrij. Alleen voor een aantal akten in de familierechtpraktijk (testamenten, huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden, samenlevingscontracten enzovoorts) zijn door de overheid van inkomen en vermogen afhankelijke maximumtarieven vastgesteld.

Voor een recent overzicht verwijzen wij u naar de website van onze beroepsorganisatie.