Notaris Herwig, notariskantoor te Vlissingen, voor Zeeland en daarbuiten

Rechtsvormen

Een ondernemer is de (rechts-)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een onderneming drijft. Ondernemen brengt risico's met zich mee, met name financiële. Of, en in welke mate een ondernemer aansprakelijk is met zijn (of haar) privé-vermogen, hangt voor een groot deel af van de rechtsvorm van zijn onderneming. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm kan dus belangrijke gevolgen hebben. Een startende ondernemer maakt die keuze. Dat doet hij het beste onder begeleiding van een deskundige.

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen.

Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

In een organisatievorm zonder rechtspersoonlijkheid is de ondernemer privé aansprakelijk. Er kan dan geen onderscheid worden gemaakt tussen het ondernemingsvermogen en het privé-vermogen van de ondernemer. In zo'n geval is bijvoorbeeld de ondernemer die met een eenmanszaak aan het economisch verkeer deelneemt, met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor alle schulden. Is deze ondernemer in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, dan kan deze aansprakelijkheid tot gevolg hebben dat ook het aandeel van de echtgenoot in de gemeenschappelijke bezittingen verloren gaat. (Men is gehuwd in algehele gemeenschap van goederen wanneer men geen huwelijkse voorwaarden heeft opgemaakt.) De aansprakelijkheid van de ondernemer is anders bij de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap met verschillende beherende vennoten.

Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid zijn: de eenmanszaak, de maatschap, de vennootschap onder firma (v.o.f.) en de commanditaire vennootschap (c.v.).

Rechtspersonen

De ondernemer kan bij het oprichten van een rechtspersoon het risico beperken dat hij in de privé-sfeer financieel aansprakelijk is. In de categorie rechtspersonen is vooral de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) van belang. Twee andere rechtspersonen zijn nog: het Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) en de naamloze vennootschap (N.V.).

EESV  Binnen Europa kunnen ondernemingen in verschillende landen op beperkt gebied samenwerken in een Europeesrechtelijke rechtsvorm: het EESV.

Lees verder...

Naamloze Vennootschap  Voor de grote onderneming waarvoor veel vermogen van derden aangetrokken moet worden is de B.V. niet geschikt. Voor dergelijke ondernemingen, de publieke vennootschappen, is de N.V.-vorm de aangewezen rechtsvorm.

Lees verder...

Besloten vennootschap  De 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' is een rechtspersoon met een maatschappelijk kapitaal dat in aandelen verdeeld is. Met dit kapitaal wordt de realisering van een bepaald doel beoogd. De verschaffers van het kapitaal van de vennootschap worden aandeelhouders genoemd.

Lees verder...

Erfrecht

Testamentscan

Testament updaten