Notaris Herwig, notariskantoor te Vlissingen, voor Zeeland en daarbuiten

De koop van een huis

Vanaf 1 september 2003 moet de aankoop van een huis, appartement of vakantiewoning door een particuliere koper schriftelijk worden vastgelegd. Een mondelinge overeenkomst is niet geldig.

Lees verder...

De hypotheekakte

De koop van een huis staat of valt meestal met de financiering ervan. Voor de financiering doet de koper vaak een beroep op een bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds.

Lees verder...

Splitsing in appartementsrechten

Onder een appartementsrecht wordt volgens de wet verstaan: een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het alleengebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw: een woning of een winkel. Dit aandeel met het daarbij behorende gebruiksrecht vormt het appartementsrecht. Alle appartementseigenaars zijn samen eigenaar van het hele flatgebouw.

Lees verder...

Testament updaten

Testamentscan

Erfrecht