Notaris Herwig, notariskantoor te Vlissingen, voor Zeeland en daarbuiten

Huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden

Tussen gehuwden en geregistreerde partners (niet hetzelfde als 'samenwoners') bestaat van rechtswege de algehele gemeenschap van goederen. De vermogens van beide partners vloeien tezamen tot een gemeenschappelijk vermogen en ook wat in de toekomst wordt verkregen, wordt gemeenschappelijk. De gemeenschap van goederen kan worden uitgesloten door vůůr het huwelijk of de registratie van het partnerschap huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden te maken. Daarbij wordt dan bepaald wat elke partner aanbrengt en welke vermogens gescheiden moeten blijven. Alleen de onderhoudsplicht blijft wederzijds. Dat kan niet aangepast worden.

Lees verder...

Samenlevingscontracten

Een paar dat geen huwelijk of registratie wenst, kan de vermogensrechtelijke gevolgen van de samenleving regelen met een samenlevingscontract. Het gaat primair om afspraken tussen de partners onderling.

Lees verder...

Testamenten

Op 1 januari 2003 is het erfrecht ingrijpend veranderd. Eén van de belangrijkste wijzigingen betreft de positie van de langstlevende echtgenoot. Het nieuwe erfrecht zorgt ervoor dat die financieel beter verzorgd achterblijft.

Lees verder...

Gezag en voogdij

Voor ouders met minderjarige kinderen (kinderen die jonger zijn dan 18 jaar) is het belangrijk om na te gaan wie er voor de kinderen kan zorgen als zij er zelf niet meer zijn.

Lees verder...

Nalatenschappen

Bij het behandelen van een nalatenschap moeten er heel wat zaken geregeld worden. De notaris kan u hierbij veel werk uit handen nemen. Door het geven van advies, het optreden als contactpersoon naar diverse instanties of het opstellen van de benodigde akten.

Lees verder...

Testamentscan

Erfrecht

Testament updaten