Notaris Herwig, notariskantoor te Vlissingen, voor Zeeland en daarbuiten

Testamenten

De wet regelt in alle voorkomende gevallen wie de erfgenamen zijn van de overledene. Iedereen die zestien jaar of ouder is, kan van de wettelijke regels afwijken door een testament te maken. Vele redenen, ook fiscale, kunnen hierbij een rol spelen.

Testamenten worden gemaakt ten overstaan van een notaris. De notaris legt de uiterste wil van de erflater vast in een notariële akte: het testament. De notaris adviseert de cliënt (de testateur) daarbij over mogelijke voorzieningen in zijn situatie. Een testament heeft pas rechtskracht als de testateur en de notaris het hebben ondertekend. Het wijzigen van een testament is op elk moment mogelijk door het maken van een nieuw testament. Elke wijziging of herroeping van een bestaand testament moet ook weer via een notaris geregeld worden. Het verscheuren van een afschrift van een bestaand testament heeft geen gevolgen: het testament blijft gewoon geldig.

Indien u uitgebreide informatie wenst over het erfrecht en testamenten, adviseren wij u om de brochure aan te vragen. Dat kan op deze website bij 'informatie'.

Terug

Testament updaten

Erfrecht

Testamentscan