Notaris Herwig, notariskantoor te Vlissingen, voor Zeeland en daarbuiten

De koop van een huis

In de koopovereenkomst staan de gegevens van de verkoper en de koper, welke woning het betreft, de koopprijs, de datum van levering en zaken als ontbindende voorwaarde in verband met de financiering of een huisvestingsvergunning, bodemvervuiling. Ook een koop- aannemingsovereenkomst van een nieuwbouwwoning moet schriftelijk. De ondertekende koopovereenkomst of een afschrift daarvan moet aan de koper overhandigd worden, die vervolgens drie volle dagen bedenktijd heeft. Binnen deze periode kan de koper zonder opgave van redenen de verkoper berichten dat de koopovereenkomst wordt ontbonden en de koop dus niet doorgaat.

De keuze bij welke notaris de overdracht moet plaatsvinden ligt bij de koper, tenzij het een woning uit een project betreft. Dan is er meestal een projectnotaris aangewezen. De leveringsakte (dit is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat) moet door een notaris worden opgemaakt en door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend. De inhoud van de leveringsakte moet in overeenstemming zijn met de eerder gesloten koopovereenkomst.

Terug

Testament updaten

Erfrecht

Testamentscan