Ongebruikelijke werkzaamheden

 Hieronder vindt u een lijst met ongebruikelijke werkzaamheden:

  • werkzaamheden die het directe gevolg zijn van wijziging van de verstrekte informatie of nieuwe informatie waardoor de akte dient te worden aangepast of waardoor wij extra informatie moeten verzenden;
  • het opmaken van volmachten indien partijen niet zelf aanwezig kunnen zijn bij de ondertekening;
  • het opzeggen en aflossen van kredieten (deze werkzaamheden mogen overigens alleen dan verricht worden indien de bank hierom verzoekt);
  • het doorhalen van hypoteken, beslagen en dergelijke;
  • het in depot houden van gelden en alle hiermee verband houdende werkzaamheden, zoals het opstellen van een depotovereenkomst. Ook in siuaties waarin bij het passeren wordt geconstateerd dat sprake is van gebreken;
  • het voeren van extra besprekingen (tijdens of na de behandeling van het dossier) met één of meer cliënten;
  • het passeren van de akte op een andere locatie dan het notariskantoor;
  • het voeren van onderhandelingen met partijen in geval er problemen zijn.