Ongebruikelijke werkzaamheden

 Hieronder vindt u een lijst met ongebruikelijke werkzaamheden:

 • het opmaken van volmachten indien partijen niet zelf aanwezig kunnen zijn bij de ondertekening;
 • het opzeggen en aflossen van kredieten (deze werkzaamheden mogen overigens alleen dan verricht worden indien de bank hierom verzoekt);
 • het vestigen van een overbruggingshypotheek (dat blijkt dat u niet alleen uw nieuwe woning in onderpand geeft maar ook een overbrugging vestigt op uw huidige woning);
 • het doorhalen van hypotheken, beslagen en dergelijke;
 • het in depot houden van gelden en alle hiermee verband houdende werkzaamheden, zoals het opstellen van een depotovereenkomst. Ook in situaties waarin bij het passeren wordt geconstateerd dat sprake is van gebreken;
 • het voeren van extra besprekingen (tijdens of na de behandeling van het dossier) met één of meer cliënten;
 • het passeren van de akte op een andere locatie dan het notariskantoor;
 • het voeren van onderhandelingen met partijen in geval er problemen zijn;
 • werkzaamheden in verband met onderbewindstelling van een van partijen;
 • werkzaamheden in verband met het feit dat een of meerdere partijen bij de akte de Nederlandse taal niet voldoende verstaan;
 • werkzaamheden met betrekking tot het uitzoeken van een vererving indien de woning niet op naam blijkt te staan van de verkopende partij;
 • werkzaamheden die het directe gevolg zijn van wijziging van de verstrekte informatie of nieuwe informatie waardoor de akte dient te worden aangepast of waardoor wij extra informatie moeten verzenden;
 • werkzaamheden in verband met het uitstellen/verzetten van de passeerafspraak binnen twee weken voor de geplande passeerdatum;
 • spoedwerkzaamheden, onder andere wanneer de hypotheekstukken niet binnen 5 werkdagen voor de geplande passeerdatum door ons kantoor zijn ontvangen.