Energielabel

Vanaf 1 januari 2008 dienen eigenaren van woningen en andere gebouwen bij de verkoop of verhuur een energielabel (officieel genoemd: energieprestatiecertificaat) aan de koper/huurder te overhandigen.

Het energielabel voor woningen is te vergelijken met het energielabel voor auto's en witgoed. Doel is om de koper of huurder bewuster te maken van de mate van energiezuinigheid van hun woning. Het label loopt van A t/m G. Een woning met het A-label is het energiezuinigst en die met het G-label het minst zuinig. 

Het energielabel wordt afgegeven door een gecertificeerd adviseur en is 10 jaar geldig.

Via de website www.zoekuwenergielabel.nl kunt u checken welk voorlopig energielabel er voor uw woning is afgegeven. Via de website www.energielabelvoorwoningen.nl kunt u een definitief energielabel aanvragen.

Uitzonderingen

Huiseigenaren hoeven geen energielabel te overhandigen als:

  • zij beschikken over een EPA (EnergiePrestatieAdvies) dat is opgesteld vóór 1 januari 2008 door een gecertificeerd adviseur en dat advies nog niet ouder is dan tien jaar; 
  • hun woning minder dan tien jaar oud is. Bij de bouwvergunningsaanvraag is dan al een EPC (EnergiePrestatieCoëfficiënt) berekend die de energiezuinigheid van de woning weergeeft. 

De EPC vervangt het energielabel tot tien jaar na de aanvraag van de bouwvergunning. 

Ook als u in een appartement woont is niet altijd een energieprestatiecertificaat nodig. Dit hangt onder meer af van de vraag of er gemeenschappelijke verwarming is. Informeer naar het energielabel bij uw Vereniging van Eigenaren.

 


Het energielabel is onderdeel van de koopovereenkomst

De kosten voor het verkrijgen van het energielabel komen voor rekening van de eigenaar van de woning (de verkoper). 

In uw koopovereenkomst moet vanaf 1 januari 2008 een bepaling worden opgenomen met betrekking tot het energielabel. Hierbij kunt u denken aan afspraken met betrekking tot de feitelijke overdracht van het energielabel en afspraken met betrekking tot eventuele sancties als de verkoper nalaat een energielabel op te laten maken c.q. af te geven.