Nalatenschap

Bij het behandelen van een nalatenschap moeten er heel wat zaken geregeld worden. De notaris kan u hierbij veel werk uit handen nemen. Door het geven van advies, het optreden als contactpersoon naar diverse instanties of het opstellen van de benodigde akten.

Download de brochure "Een erfenis, wat nu?" hier

Download de handige checklist "Wat moet ik doen bij overlijden" hier

Download de tarievenkaart van de erf- en schenkbelasting 2020 hier

Wanneer heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

Na een overlijden is vaak een 'verklaring van erfrecht' nodig. Deze verklaring moet door de notaris worden opgemaakt. De notaris zoekt uit wie de erfgenamen zijnen gaat na of er een testament bestaat. Zodra de verklaring van erfrecht is afgegeven aan de erfgenamen of de eventueel in een testament benoemde executeur, kunnen de erfgenamen of de executeur de nalatenschap vaak zelf afwikkelen. 

Wanneer er in een testament is bepaald dat er een legaat moet worden afgegeven, of dat er erfdelen moeten worden vastgesteld, is er een notariële akte nodig.


Afwikkeling van de nalatenschap door de notaris

Indien erfgenamen de afwikkeling van de nalatenschap willen over laten aan de notaris, kan de notaris onder andere het volgende voor u betekenen:

  • het verzorgen van de aangifte erfbelasting;
  • het inventariseren van de samenstelling en de omvang van de nalatenschap per de overlijdensdatum;
  • het voeren van de administratie, het eventueel doen van aangifte voor de inkomstenbelasting en het beheer van de nalatenschap;
  • het opstellen van de rekening en verantwoording;
  • het begeleiden van afspraken over de verdeling van de nalatenschap;
  • het verzorgen van de financiële afwikkeling
  • het passeren van de notariële akte van verdeling/vaststelling van de erfdelen.