Testament

Met een testament regelt u zelf wie uw erfgenamen zijn. Door het opstellen van een testament kunt u afwijken van de wettelijke erfopvolging. Ook kan het van belang zijn een testament op te laten maken wanneer u samen, ongehuwd en zonder geregistreerd partnerschap, een woning aankoopt.

download de brochure "Hoe regel ik mijn nalatenschap" hier

Waarom een testament opmaken?

De wet regelt in alle voorkomende gevallen wie uw erfgenamen zijn. U kunt van deze wettelijke regels afwijken door een testament op te laten maken. 

Een testament kan alleen door een notaris worden opgemaakt. De notaris legt uw wensen vast in een notariële akte: het testament. De notaris adviseert u daarbij over mogelijke voorzieningen in uw situatie. Een testament is pas geldig als u en de notaris het hebben ondertekend. Het wijzigen van uw testament is op elk moment mogelijk door het maken van een nieuw testament. Elke wijziging of herroeping van een bestaand testament moet ook weer via een notaris geregeld worden. Het verscheuren van een afschrift van een bestaand testament heeft geen gevolgen: het testament blijft gewoon geldig.


Testament of levenstestament

Wanneer u de regie over uw leven wilt behouden, ook wanneer u zelf niet in staat bent zelf te beslissen, biedt een levenstestament een uitkomst.