Levenstestament

Wanneer u de regie over uw leven wilt behouden, ook wanneer u zelf niet in staat bent zelf te beslissen, biedt een levenstestament een uitkomst. Hierin kunt u één of meerdere personen die u vertrouwt aanwijzen uw belangen voor u te behartigen. Het is raadzaam hier tijdig over na te denken, omdat u nog wilsbekwaam bent om dergelijke afspraken op papier te zetten. 

De notaris kan u adviseren over het opstellen van een levenstestament in een informatief gesprek.

Download de brochure "Wie geeft u het vertrouwen"hier

Wat kunt u vastleggen in een levenstestament?

In een levenstestament kunt u bepalen wat er in bepaalde situaties moet gebeuren, denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • wel of niet behandelen bij ziekte;
  • wensen over het levenseinde;
  • voorkeur voor een bewindvoerder of mentor;
  • wie mag uw woning verkopen;
  • aan wie mag er geschonken worden (bijvoorbeeld bij opname in een zorginstelling);
  • verzorging van huisdieren;
  • het laten verwijderen van profielen op sociale netwerken.

Ik heb volmacht gekregen, wat wordt er nu van mij verwacht?

U heeft volmacht hebben gekregen om  financiële en/of medische beslissingen te nemen.

Wanneer u volmacht hebt gekregen, is het raadzaam om overleg te plegen met de persoon die u de volmacht heeft verstrekt. Op deze manier kunt u samen bespreken of de wensen van de volmachtgever overeenkomen met uw eigen denkbeelden.

In sommige gevallen ontvangt u als gevolmachtigde een vergoeding voor uw werkzaamheden, dit kunt u vinden in de tekst van het levenstestament. Ook kunt u in de tekst van het levenstestament teruglezen of u rekening en verantwoording moet afleggen, wanneer de volmacht ingaat en eindigt, en voor welke taken u gevolmachtigd bent.

Download de brochure Waar zeg ik JA tegen?