Een huis verkopen

Gefeliciteerd, u heeft uw woning verkocht! De juridische eigendomsoverdracht zal altijd bij de notaris moeten plaatsvinden. Vaak kiest de koper de notaris, omdat meestal in de koopovereenkomst is afgesproken dat de kosten van de levering voor de koper zijn. 

Download de brochure: "Woning vekropen" hier

Ik heb mijn woning verkocht, wat is de volgende stap?

Wanneer u uw woning heeft verkocht, zal de koper een notaris uitzoeken welke de overdracht zal verzorgen. 

Wanneer u (vaak bij uw makelaar) de koopovereenkomst hebt ondertekend, zal deze, na het verlopen van de wettelijke bedenktijd van drie dagen, bindend zijn. De term "voorlopig koopcontract" is dus onterecht. Wanneer de bedenktijd is verlopen, zal de makelaar de koopovereenkomst naar de door de koper uitgekozen notaris verzenden.


Wat is de gang van zaken?

Zodra de koopovereenkomst op het notariskantoor is ontvangen, zal er een dossier worden aangemaakt, en zal er inzage worden gedaan in verschillende registers. Denk hierbij aan het Kadaster, de gemeentelijke basisadministratie, het huwelijksgoederenregister etc. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons kantoor met daarin een korte samenvatting van de afspraken die u onderling met de koper heeft gemaakt. Indien er nog gegevens missen, zult u hiervan bericht ontvangen.

Zodra het dossier compleet is, zullen wij contact opnemen met alle partijen voor het maken van een afspraak voor ondertekening van de akte(n). U ontvangt dan geruime tijd van tevoren een concept van de akte(n) en de nota van afrekening ter beoordeling. 

Na ondertekening van de akte(n) verzorgen wij de inschrijving in het Kadaster. Eén werkdag ná inschrijving in het Kadaster zullen wij het bewijs van eigendom aan u de koper versturen, en kunnen wij overgaan tot uitbetaling van de gelden.