Huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden

Voor wie ná 31 december 2017 een huwelijk of partnerschap aangaat, is het nieuwe recht van toepassing. Dit houdt in dat alle bezittingen en schulden die u voor het huwelijk of partnerschap had, gescheiden blijven, en dat alle bezittingen en schulden welke ná het aangaan van het huwelijk of partnerschap gezamenlijk worden. Tijdens de voorbereidingen van het huwelijk is dus het verstandig om stil te staan bij de financiële gevolgen die het huwelijk of geregistreerd partnerschap met zich meebrengt.

Download de brochure Samen verder

Wat kunt u vastleggen in huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden?

Wanneer u huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden wilt laten opmaken, kunnen de volgende vragen van belang zijn:

  • wilt uw bestaande en/of toekomstige inkomen met elkaar delen?
  • dient het  'verlies in verdiencapaciteit', dat kan optreden door het uitoefenen van verzorgende en opvoedende taken, te worden gecompenseerd?
  • is het wenselijk uw onderneming te beschermen tegen de gevolgen van echtscheiding of schulden van een andere echtgenoot?
  • wilt u het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij echtscheiding delen?
  • hoe wilt u de verzorging regelen van de overblijvende partner in geval van overlijden?

De huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden worden aangegaan voor zolang het huwelijk of het geregistreerd partnerschap duurt. Ook als de partners uit elkaar gaan en daarna weer opnieuw gaan trouwen of registreren als partners, gelden de eerst opgemaakte huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden. Daarom moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de omstandigheden veranderen.


Wijzigen van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden

Huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden kunnen wel worden gewijzigd of alsnog worden aangegaan tijdens het huwelijk, maar afhankelijk van de wijziging moet er wellicht dan ook een boedelbeschrijving en/of akte van verdeling worden opgemaakt. Ook mogen eventuele schuldeisers niet benadeeld worden.

Vanzelfsprekend is hiervoor de medewerking van beide partners nodig. 

Een wijziging van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden kan ook om fiscale redenen plaatsvinden. Bij overlijden maakt het uiteraard uit over welk vermogen er erfbelasting geheven wordt. Wanneer u in de oude gemeenschap van goederen zou zijn gehuwd (of hier voor kiest bij huwelijkse voorwaarden) wordt maar over de helft van uw totale vermogen (uitzonderingen daargelaten) erfbelasting geheven. Wij adviseren u graag.