Een huis kopen

Heeft u uw droomhuis gevonden? Dan staat u op het punt om één van de belangrijkste aankopen in uw leven te doen.  Wij ondersteunen u graag in het proces, vanaf het opstellen van een koopovereenkomst tot en met de daadwerkelijke levering. Vaak heeft u voor de aankoop van een woning een geldlening nodig, en zal er ook een hypotheekakte moeten worden opgesteld.

Voor al uw vragen met betrekking tot de aankoop en de hypotheekakte kunt u gerust contact met ons opnemen. 

Download de brochure "Woning kopen" hier

Ik heb een huis gekocht, wat is de volgende stap?

U heeft uw droomhuis gevonden, de koopovereenkomst ondertekend en nu is de volgende stap: naar de notaris. In de meeste gevallen bepaalt u als koper welke notaris de overdracht van het pand zal verzorgen. Dit omdat u de notariskosten voor uw rekening neemt.

Wanneer u (vaak bij de makelaar) de koopovereenkomst hebt ondertekend, zal deze, na het verlopen van de wettelijke bedenktijd van drie dagen, bindend zijn. De term "voorlopig koopcontract" is dus onterecht. Wanneer de bedenktijd is verlopen, zal de makelaar de koopovereenkomst naar de door u uitgekozen notaris verzenden.


Een huis gekocht, wat is de gang van zaken?

Zodra de koopovereenkomst op het notariskantoor is ontvangen, zal er een dossier worden aangemaakt, en zal er inzage worden gedaan in verschillende registers. Denk hierbij aan het Kadaster, de gemeentelijke basisadministratie, het huwelijksgoederenregister etc. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons kantoor met daarin een korte samenvatting van de afspraken die u onderling met de verkoper heeft gemaakt. Indien er nog gegevens missen, zult u hiervan bericht ontvangen.

Zodra het dossier compleet is, en eventuele hypotheekstukken van de bank door ons zijn ontvangen, zullen wij contact opnemen met alle partijen voor het maken van een afspraak voor ondertekening van de akte(n). U ontvangt dan geruime tijd van tevoren een concept van de akte(n) en de nota van afrekening ter beoordeling. 

Na ondertekening van de akte(n) verzorgen wij de inschrijving in het Kadaster. Eén werkdag ná inschrijving in het Kadaster zullen wij het bewijs van eigendom aan u versturen, en kunnen wij overgaan tot uitbetaling van de gelden.