Legalisatie

Instellingen en notariskantoren kunnen u vragen een om legalisatie van uw handtekening.

Omdat u persoonlijk door middel van het plaatsen van uw handtekening uw medewerking en instemming moet te bevestigen, moet officieel worden vastgesteld dat u ook zelf uw handtekening onder de verklaring of volmacht heeft geplaatst en niet iemand anders. Dit betekent dat u in het bijzijn van een notaris tekent, zodat de notaris kan vaststellen dat u inderdaad zelf de verklaring of volmacht ondertekent en dat het uw handtekening is die op de verklaring of volmacht staat.

Voor het legaliseren van uw handtekening kunt u bij ons op zeer korte termijn terecht. 

Hoe vindt de legalisatie plaats?

U kunt uw handtekening laten legaliseren bij iedere notaris in Nederland. Indien uw dossier bij ons op kantoor in behandeling is, verrichten wij de legalisatie kosteloos. Een andere notaris kan daarvoor kosten in rekening brengen. Deze kosten kunnen per notariskantoor verschillen. Wij adviseren u bij het notariskantoor (telefonisch) te informeren naar de kosten.


Wat moet u doen?

U neemt contact op met een notaris bij u in de buurt en geeft aan dat u graag uw handtekening wilt laten legaliseren en maakt hiervoor een afspraak. Bij uw komst naar het notariskantoor neemt u mee:

  • de brief die u van ons kantoor heeft ontvangen; 
  • het te ondertekenen stuk;
  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, of vreemdelingendocument), zie ook onder 'Identificatie- en meldingsplicht van notarissen'.

U zet in het bijzijn van de notaris (dus niet van tevoren!!) uw handtekening onder de verklaring of volmacht en toont daarbij uw geldige legitimatiebewijs. Vervolgens zet de notaris onder uw handtekening een verklaring dat hij/zij u heeft geïdentificeerd en dat u in het bijzijn van hem/haar uw handtekening heeft geplaatst.