Besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid)

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid. De B.V. heeft één of meerdere aandeelhouders. Het grote voordeel van deze rechtsvorm is dat aandeelhouders niet met hun privévermogen aansprakelijk zijn voor schulden van de B.V.. Ook kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om voor deze rechtsvorm te kiezen.

Wat is de gang van zaken?

Voor de oprichting van een B.V., is een notariële akte verplicht. Wanneer u er over denkt om een B.V. op te richten, is het verstandig een afspraak met de notaris te maken voor een informatief gesprek. Wanneer de notaris de oprichtingsakte voor u gaat opmaken, zal hij u aan de hand van het gesprek, een concept van de akte toesturen. Wanneer u akkoord bent met de inhoud van de akte, kunt u de oprichtingsakte ondertekenen, en zal de notaris voor inschrijving in het handelsregister zorgdragen.

Ook is het mogelijk dat wij voor u een aandelenoverdracht, statutenwijziging of aandeelhoudersovereenkomst verzorgen.

Indien u vragen heeft over de bovenstaande onderwerpen, neemt u dan gerust contact met ons op. Bel met 0118-410930 of neem direct contact met ons op via het contactformulier.