Coöperatie

Een coöperatie kan worden gezien als een vereniging met een bedrijf. Het doel van de coöperatie moet zijn te voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden. Een notariële akte is verplicht voor het oprichten van een coöperatie.

Wat is de gang van zaken?

Wanneer u een coöperatie wilt oprichten, is het aan te raden een afspraak te maken voor een informatief gesprek. Wanneer u besluit de akte te laten opmaken, zal u hiervan een concept ontvangen ter beoordeling. Wanneer het concept akkoord is, zal er een afspraak voor ondertekening worden gemaakt, waarna de notaris zorgt voor inschrijving in het handelsregister.

 Bel voor informatie met 0118-410930 of neem direct contact met ons op via het contactformulier.