Commanditaire Vennootschap

Een commanditaire vennootschap is een vennootschap die is aangegaan tussen twee of meer personen. Hierbij is het belangrijk om te weten dat er beherende en stille vennoten zijn. 

De stille vennoot (commanditaire vennoot) is de geldschieter en hoopt over zijn investering winst te behalen. De stille vennoot bemoeit zich niet met de bedrijfsvoering.

De beherende vennoot vertegenwoordigt de vennootschap.

De oprichting van een commanditaire vennootschap kan mondeling, schriftelijk of bij notariële akte.

Wat is de gang van zaken?

Wanneer u een commanditaire vennootschap wilt oprichten, is het aan te raden een afspraak te maken voor een informatief gesprek. Wanneer u besluit de akte te laten opmaken, zal u hiervan een concept ontvangen ter beoordeling. Wanneer het concept akkoord is, zal er een afspraak voor ondertekening worden gemaakt, waarna de notaris zorgt voor inschrijving in het handelsregister.

Bel voor informatie met 0118-410930 of neem direct contact met ons op via het contactformulier.