Kerkgenootschap

Een kerkgenootschap bezit rechtspersoonlijkheid, en worden geregeerd in hun eigen kerkelijk statuut, dat niet in strijd met de wet mag zijn. Een kerkgenootschap moet bij notariële akte worden opgericht, en moet worden ingeschreven in het handelsregister.

Wat is de gang van zaken?

Wanneer u een kerkgenootschap wilt oprichten, is het aan te raden een afspraak te maken voor een informatief gesprek. Wanneer u besluit de akte te laten opmaken, zal u hiervan een concept ontvangen ter beoordeling. Wanneer het concept akkoord is, zal er een afspraak voor ondertekening worden gemaakt, waarna de notaris zorgt voor inschrijving in het handelsregister.

 Bel voor informatie met 0118-410930 of neem direct contact met ons op via het contactformulier.