Maatschap

Een maatschap is een overeenkomst tussen twee of meerdere personen, waarbij deze allen iets inbrengen in de gemeenschap, met als doel om het voordeel met elkaar te delen. 

Vaak levert het een kostenbesparing op wanneer de kosten voor bijvoorbeeld het huren van kantoorruimte, het inhuren van personeel, en de aanschaf van materialen kunnen worden gedeeld.

Wat is de gang van zaken?

Een maatschapsovereenkomst is vormvrij, dit betekent dat deze dus zowel mondeling, schriftelijk als bij notariële akte mag worden opgemaakt. Veelal wordt een maatschap om deze reden opgericht door een fiscalist of accountant. De maatschap moet worden ingeschreven in het handelsregister.

Indien u informatie wilt inwinnen over het aangaan va een maatschap, kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een informatief gesprek. Bel met 0118-410930 of neem direct contact met ons op via het contactformulier.