Naamloze vennootschap (N.V.)

Een naamloze vennootschap is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, en waarvan het kapitaal in aandelen is verdeeld. De aandeelhouders van de N.V. zijn niet privé-aansprakelijk. De aandelen van een N.V. kunnen gemakkelijk  op de beurs worden verhandeld. Voor het oprichten van een N.V., dient er een verplicht kapitaal te worden ingebracht van minimaal € 45.000,00. Verder is een notariële oprichtingsakte en inschrijving in het handelsregister vereist. 

Wat is de gang van zaken?

Wanneer u een Naamloze vennootschap wilt oprichten, is het aan te raden een afspraak te maken voor een informatief gesprek. Wanneer u besluit de akte te laten opmaken, zal u hiervan een concept ontvangen ter beoordeling. Wanneer het concept akkoord is, zal er een afspraak voor ondertekening worden gemaakt, waarna de notaris zorgt voor inschrijving in het handelsregister.

 Bel voor informatie met 0118-410930 of neem direct contact met ons op via het contactformulier.