Stichting

Een stichting is een rechtspersoon die een bepaald specifiek doel wil verwezenlijken. Een stichting mag geen leden hebben, en mag geen uitkeringen doen aan het bestuur. Het bestuur van is niet privé-aansprakelijk voor schulden van de stichting.

Wat is de gang van zaken?

Wanneer u een stichting wilt oprichten, is het aan te raden een afspraak te maken voor een informatief gesprek. Wanneer u besluit de akte te laten opmaken, zal u hiervan een concept ontvangen ter beoordeling. Wanneer het concept akkoord is, zal er een afspraak voor ondertekening worden gemaakt, waarna de notaris zorgt voor inschrijving in het handelsregister.

 Bel voor informatie met 0118-410930 of neem direct contact met ons op via het contactformulier.