Vennootschap onder firma (V.O.F.)

Een vennootschap onder firma is een contractuele samenwerkingsvorm tussen meerdere personen. Voor sommige beroepsgroepen is het lastig om in een besloten vennootschap samen te werken, omdat beroeps- en gedragsregels dit moeilijk maken, dit geldt bijvoorbeeld voor advocaten en accountants. 

Wat is de gang van zaken?

Om een vennootschap onder firma  (V.O.F.) op te richten, moet er een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt, bij voorkeur in de vorm van een notariële akte. Vervolgens moet de V.O.F. worden ingeschreven in het handelsregister.

Wanneer u denkt over het oprichten van een V.O.F., kunt u een afspraak maken met de notaris voor een informatief gesprek. Bel met 0118-410930 of neem direct contact met ons op via het contactformulier.