Vereniging

Een vereniging is een rechtspersoon en een samenwerkingsverband, bestaande uit een bestuur en leden. De leden hebben de bevoegdheid om het bestuur te ontslaan en de statuten te wijzigen. Winst mag niet onder leden van de vereniging worden verdeeld. 

De belangrijkste reden voor het oprichten van een vereniging bij notariële akte is vaak het beperken van de aansprakelijkheid van de betrokken personen.

Wat is de gang van zaken?

Wanneer u een vereniging wilt oprichten, is het aan te raden een afspraak te maken voor een informatief gesprek. Wanneer u besluit de akte te laten opmaken, zal u hiervan een concept ontvangen ter beoordeling. Wanneer het concept akkoord is, zal er een afspraak voor ondertekening worden gemaakt, waarna de notaris zorgt voor inschrijving in het handelsregister.

 Bel voor informatie met 0118-410930 of neem direct contact met ons op via het contactformulier.