Mediation

Gaat u uit elkaar? Dan kunt u samen een scheidingsbemiddelaar inschakelen. Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces met als doel escalatie te voorkomen. De bemiddelaar begeleidt u bij dit proces, maar de beslissingen neemt u zelf. Onderwerpen zoals de kinderen, de bezittingen en schulden, alimentatie, pensioenen kunnen worden besproken.

Wat zijn de taken van de mediator?

Partners kunnen gezamenlijk een echtscheidingsbemiddelaar inschakelen. Zij kiezen er dan voor hun conflicten op te lossen door bemiddeling (mediation) in plaats van via de rechter. Bemiddeling is een vrijwillig, vertrouwelijk proces, dat escalatie kan voorkomen. De bemiddelaar is een neutrale derde, die partijen helpt tot een (schriftelijke) overeenkomst te komen. De bemiddelaar begeleidt hen bij dit proces, maar neemt geen beslissingen; die nemen de partijen zelf. Als partners besloten hebben te gaan scheiden, dan kunnen zij bemiddeling gebruiken om kwesties op te lossen rond de kinderen, de bezittingen en schulden, alimentatie, pensioenen enzovoorts. Allerlei mogelijkheden worden besproken voordat zij beslissen wat het beste voor hen is. Zij tekenen de overeenkomst pas als zij beiden vinden dat de kwesties voor alle betrokkenen naar tevredenheid zijn geregeld.

Nadat de overeenkomst getekend is, wordt de aanvraag van de echtscheiding met een gezamenlijk verzoek bij de rechtbank ingediend. Met ingang van 1 maart 2009 is het niet meer mogelijk om een huwelijk buiten de rechter om te ontbinden. De beëindiging van het geregistreerd partnerschap buiten de rechter om is niet meer mogelijk als er minderjarige kinderen aanwezig zijn.

Tenslotte zal een akte tot levering moeten worden opgemaakt door een notaris.

Mr. Guido Herwig heeft zich gespecialiseerd tot mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Hij kan de hele gang van zaken aanbieden: het bemiddelen om tot een convenant te komen inclusief alimentatieberekening, het opstellen van het convenant met een zorgregeling voor de minderjarige kinderen, het laten indienen van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank , het opmaken van de verdelingsakte (eventueel met hypotheekakte), het begeleiden van de financiële afwikkeling, het aanvragen van ontslag van aansprakelijkheid en het informeren van de pensioenfondsen.

 

Terug