Mediation

Gaat u uit elkaar? Dan kunt u samen een scheidingsbemiddelaar inschakelen. Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces met als doel escalatie te voorkomen. De bemiddelaar begeleidt u bij dit proces, maar de beslissingen neemt u zelf. Onderwerpen zoals de kinderen, de bezittingen en schulden, alimentatie, pensioenen kunnen worden besproken.

Mediation, hoe snel kunnen we van start?

Bemiddeling kan meestal starten binnen één week na de aanvraag. De eerste bemiddelingssessie duurt meestal anderhalf à twee uur inclusief het oriënterende gedeelte. In het algemeen duren volgende sessies één à anderhalf uur. Alle bemiddelingssessies worden in principe gehouden met beide partners. Soms kan het nodig zijn om één of meer individuele gesprekken te voeren om de voortgang van de bemiddeling te waarborgen of te verhogen. De noodzaak van een individueel gesprek wordt altijd eerst tijdens een gezamenlijk gesprek door de bemiddelaar aan de orde gesteld. Hetgeen in een individueel gesprek aan de orde is gekomen, wordt in hoofdlijnen bij het volgende bemiddelingsgesprek gemeld. Het is raadzaam bij een bespreking, indien mogelijk, de volgende zaken mee te brengen: geldige identiteitsbewijzen, huwelijksboekje, eigendomsbewijs woning, laatste saldo-opgaven van hypotheek- en andere schulden, recente bankafschriften, polissen van verzekering, laatste aangiften en aanslagen inkomstenbelasting, recente salarisspecificaties, opgaven pensioenfondsen, laatste jaarrekeningen onderneming, statuten BV en aandeelhoudersregister, kentekenbewijzen en andere stukken waarvan u denkt dat zij van belang kunnen zijn. 

Als bemiddeling u aanspreekt, maar u bent desondanks onzeker over de mogelijkheden in uw geval, dan bieden wij u de mogelijkheid om kosteloos een oriënterend gesprek met notaris Herwig te voeren. Ook zo’n oriënterend gesprek vindt bij voorkeur plaats met beide partners.

Terug