Notaris Herwig, notariskantoor te Vlissingen, voor Zeeland en daarbuiten

Huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden

Voor het opmaken van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden is onder andere van belang:

  • de vraag of het bestaande en/of toekomstige inkomen en vermogen moet worden gedeeld;
  • de bereidheid het 'verlies in verdiencapaciteit', dat kan optreden door het uitoefenen van verzorgende en opvoedende taken, te compenseren;
  • de wenselijkheid een onderneming te beschermen tegen de gevolgen van echtscheiding of schulden van de andere echtgenoot;
  • de mate waarin partijen het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij echtscheiding wensen te delen;
  • de verzorging van de overblijvende partner in geval van overlijden.
De huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden worden aangegaan voor zolang het huwelijk of het geregistreerd partnerschap duurt. Ook als de partners uit elkaar gaan en daarna weer opnieuw gaan trouwen of registreren als partners, gelden de eerst opgemaakte huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden. Daarom moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de omstandigheden veranderen.

Huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden kunnen wel worden gewijzigd of alsnog worden aangegaan tijdens het huwelijk, maar dan moet er een boedelbeschrijving worden opgemaakt, er moet goedkeuring aan de rechtbank worden gevraagd en eventuele schuldeisers mogen niet benadeeld worden. Vanzelfsprekend is hiervoor de medewerking van beide partners nodig. Dit alles werkt wel kostenverhogend. 

Terug

Testament updaten

Erfrecht

Testamentscan